Otsonointi


Otsonointi on tehokas ja turvallinen tapa poistaa epätoivottuja hajuja ja allergianaiheuttajia, kuten tupakan, 
eläinten, homeen, viemärin ja kalman hajua sekä ummehtuneisuutta. Otsonointi poistaa epämiellyttävät 
hajut asunnoista, autoista, asuntovaunuista, veneistä ym. Otsoni ei sisällä mitään muita aineita kuin happea, 
eikä otsonikäsittelystä jää mitään kemikaalijäämiä.
Otsoni tehoaa eloperäisiin, mutta ei epäorgaanisten yhdisteiden hajuihin. Mm. maalit, liuottimet ja parfyymit 
voivat sisältää ainesosia, joiden jättämiä hajuja ei saada poistettua otsonin avulla. Otsoni saattaa myös 
reagoida joidenkin kemikaalien kanssa muodostaen uusia yhdisteitä. Otsoni ja käsittelyn aikana mahdollisesti 
syntyneet yhdisteet on aina tuuletettava kunnollisesti pois, ennen kuin tila otetaan käyttöön. 
Pehmeät materiaalit imevät otsonia, jonka vuoksi tilassa on jälkihajua käsittelyn jälkeen, vaikka otsoni olisi 
tuuletettu täysin pois. Sen vuoksi mm. pehmeät vuodevaatteet on hyvä peittää tai siirtää muualle käsittelyn 
ajaksi, ellei niitä ole tarvetta otsonoida. Otsoni häviää itsestäänkin nopeasti, sillä sen puoliintumisaika on 
normaalissa huonelämpötilassa vain 20-30 minuuttia. Yleensä tilassa voikin alkaa oleskelemaan melko pian 
sen jälkeen kun otsoni on tuuletettu sieltä kokonaan pois, edellyttäen kuitenkin, että tilassa on toimiva 
ilmanvaihto. Varmuuden vuoksi on silti suositeltavaa pitää 1 vrk varoaika, ennen kuin tilat otetaan käyttöön. 
Astmaatikkojen ja muiden hengityselinsairaiden ja herkistyneiden ihmisten on syytä olla erityisen varovaisia. Tietoa

Otsoni muodostuu kolmiatomisista happimolekyyleistä, kun hengitettävä happimolekyyli sisältää kaksi atomia.
Otsoni on voimakas hapetin, joka tuhoaa kaikkia tunnettuja home- ja hiivasieniä sekä bakteereja ja viruksia. 
Hengitettynä otsoni on haitallinen yhdiste, mutta oikein käytettynä otsonointi on turvallista. Otsonia tuotetaan 
käsiteltävään tilaan tietty aika, jolloin tiloihin ei pidä mennä. Otsonaattorin voi kuitenkin käydä sammuttamassa 
pikaisesti ja avaamassa ikkunat.
Otsonoitavassa tilassa ei saa pitää huonekasveja, eikä elintarvikkeita, jotka eivät ole jääkaapissa tai tiiviissä 
pakkauksessa. Verhoillut kalusteet ja tekstiilit ym. hajua imeneet tavarat kannattaa imuroida ja sijoittaa 
ilmavasti ennen otsonointia. Mikäli hajua on myös komeroissa, kannattaa niiden ovet jättää auki. Jos on epäilys, 
että käsiteltävässä tilassa on luonnonkumista valmistettuja esineitä tai niiden osia, on ne poistettava tilasta, 
sillä otsoni haurastuttaa luonnonkumia nopeasti. Muihin yleisesti käytettäviin materiaaleihin lyhytaikai1 
otsonoinnilla ei ole havaittu olevan vaikutusta ja luonnonkumikin on nykyään harvinaista. Otsonointi tehoaa 
parhaiten suljetussa tilassa, jossa ilmanvaihto on vähäistä. 
Otsoni on ilmaa raskaampaa ja huonetiloja otsonoitaessa laite on sijoitettava vähintään 1,5 metrin korkeudelle. 
Otsonin levittäytymistä erillisiin tiloihin ja ahtaisiin paikkoihin on suositeltavaa tehostaa tuulettimilla. 
Hajunpoistoon tarvittava aika riippuu tilan koosta ja materiaaleista sekä hajun aiheuttajasta ja pinttyneisyydestä. 
Korkea lämpötila ja ilmankosteus vähentävät otsonoinnin tehoa. Homeen, tupakansavun ja eläinten hajun saa 
yleensä poistettua melko nopeasti, mutta esim. tulipalon aiheuttama haju tai kalman haju vaativat 
pitemmän ja vahvemman käsittelyn. Normaali käsittelyaika huoneistoissa on 1 - 4 vuorokautta.
Remontoitavissa huoneistoissa tulisi hajun poisto tehdä siinä vaiheessa kun asunto on mahdollisimman 
tyhjä ja paljas, eli kun kaikki uusittavat materiaalit on poistettu ja huoneisto siivottu. 
Uusia pintamateriaaleja ei kannata laittaa ennen käsittelyä, koska otsoni ei pääse vaikuttamaan tapetin tai maalin 
läpi yhtä tehokkaasti kuin paljaaseen pintaan.