Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitusten tarkoituksena on paikallistaa rakennuksissa terveydelle tai ympäristölle vaaralliset

materiaalit ja aineet sekä niiden laatu ja määrä. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, miten rakennuksessa

olevia rakenteita ja materiaaleja voidaan käsitellä ja miten työstä syntynyt jäte voidaan hävittää. Kartoituksesta

laaditaan raportti, jota apuna käyttäen voidaan hallita korjaus- ja purkutöiden aikaisia sekä niiden jälkeisiä

terveys- ja ympäristöriskejä. Lainsäädäntö velvoittaa rakennuttajaa selvittämään peruskorjattavan rakennuksen tai

alueen haitta-aineet, joista yleisin on asbesti, ennen korjaus- tai kunnostustöihin ryhtymistä.

 

Lisätietoa asbesti- ja haitta-aineiden vaaroista  tästä